| |     español | english  
Naslovna
Korona virus - Odluka Vlade R.Srbije

Obaveštavamo da je Vlada R.Srbije, na sednici održanoj 15. marta o.g, donela odluku o izmenama Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću, kojom se tačka 4. Odluke menja i glasi:

Radi zaštite od unošenja zaraznih bolesti na teritoriji R.Srbije, stranim državljanima nadležni organi će privremeno zabraniti ulazak u R.Srbiju.

Pomenuta zabrana se ne odnosi na:

- posade (vozač i suvozač) teretnih motornih vozila (kamioni, šleperi) prilikom obavljanja međunarodnog prevoza tereta u drumskom saobraćaju. Međunarodni tranzit teretnih vozila ograničava se na period ne duži od 12 časova od momenta ulaska na teritoriju R.Srbije;

- posade teretnih brodova koji prevoze robu u jednu od domaćih luka. U slučaju tranzitne plovidbe na međunarodnom vodnom putu na teritoriji R.Srbije, isti se ograničava na period ne duži od 90 časova za brodske sastave i 60 časova za samohodne plovidbe od momenta ulaska na teritoriju R.Srbije u slučaju uzvodne plovidbe, odnosno na period ne duži od 72 časa za brodske sastave i 54 časa za samohodne plovidbe od momenta ulaska na teritoriju R.Srbije u slučaju nizvodne plovidbe;

- vozopratno osoblje železničkih vozila koja ulaze u zonu graničnih stranica utvrđenih međudržavnim sporazumima;

- posade i kabinsko osoblje vazduhoplova čije je krajnje odredište R.Srbija ili su u tranzitu preko međunarodnih aerodroma R.Srbije;

- lica koja su dobila saglasnost za ulazak u R.Srbiju od Radnog tela Vlade koji čine predstavnici Ministarstva zdravlja, Ministarstva spoljnih poslova, MInistarstva unutrašnjih poslova i MInistarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;

- humanitarne konvoje pod obaveznom pratnjom ugovorene diplomatskim putem;

- akreditovane članove osoblja stranih diplomatsko-konzularnih predstavništva i kancelarija međunarodnih organizacija, kao i članova njihovih porodica koji su nosioci posebnih ličnih karata, odnosno identifikacionih dokumenata, izdatih od strane Ministarstva spoljnih poslova i Generalnog sekretarijata Vlade R.Srbije;

- strane državljane koji imaju odobren boravk ili stalno nastanjenje u R.Srbiji.

 VAŽNE NAPOMENE:

Preporučuje se državljanima R.Srbije koji borave u inostranstvu da sva putovanja u R.Srbiju koja nisu neophodna odlože do daljeg, naročito ukoliko planiraju dolazak iz zemalja, odnosno područja sa intenzivnom transmisijom bolesti COVID-19. 

Državljani R.Srbije koji dolaze iz država, odnosno područja sa intenzivnom transmisijom bolesti COVID-19, tj žarišta epidemije, i to iz: Švajcarske Konfederacije, Republike Italije, Islamske Republike Iran, Rumunije, Kraljevine Španije, SR Nemačke, Francuske Republike, Republike Austrije, Republike Slovenije i Republike Grčke, se upućuju u izolaciju u trajanju od 28 dana.

Državljani R.Srbije koji dolaze iz drugih država, odrediće se mera stavljanja pod zdravstveni nadzor u trajanju od 14 dana (izolacija u kućnim uslovima).

Pri uslaku u R.Srbiju, građanima će biti uručeno obavezujuće rešenje. Primena navednih mera će se striktno kontrolisati, a svako nepridržavanje istih će biti najstrožije sankcionisano propisanom kaznom.

Za državljane R.Srbije koj se obrate Ambasadi R.Srbije u Gradu Meksiku sa potrebom neodložnog dolaska u R.Srbiju, uprkos navedenoj preporuci Vlade, Ambasada će sačiniti evidenciju sa podacima o licima, kao i adresom planiranog boravka u R.Srbiji koju će dostaviti Ministarstvu spoljnih poslova. 

 

Informacije o zemljama koje su visoko rizične, kao i informacije o promenama režima ulaska u R.Srbiju mogu se preuzeti na internet prezentaciji Vlade R.Srbije - www.srbija.gov.rs, u rubirici Vesti.

Informacije o promeni režima rada graničnih prelaza se mogu preuzeti na internet prezentaciji Ministarstva unutrašnjih poslova R.Srbije - www.mup.gov.rs.

Informacije o merama protiv širenja Korone virusa mogu se pruzeti na posebnoj internet stranici MInistarstva zdravlja R.Srbije - https://covid19.rs/

 

 


Verzija za štampu
Dijaspora
IZBORI 2020
PONOVLJENI KONKURSI za sufinansiranje projekata
ZATVARANJE SVIH GRANIČNIH PRELAZA
Poseban režim rada Konzularnog odeljenja Ambasade usled epidemije korona virusa
Korona virus - Odluka Vlade R.Srbije
Narodna banka Srbije - Finansijski vodič za povratnike - informisanje
Ukidanje viza za državljane R. Jermenije, nosioce običnih pasoša
Obeležavanje 5. avgusta - Dana Sećanja na pogrom Srba u Hrvatskoj
Odluke o sufinansiranju projekata
Odluka o ukidanju viza za ulazak u R. Srbiju za državljane Antigva i Barbuda, Grenada, Komonvelt Dominika i Trinidad i Tobago
Odluka Vlade IR Iran o ukidanju bezviznog režima za državljane R. Srbije, nosioce običnih pasoša
Odluka Vlade R. Srbije o prestanku važenja Odluke o ukidanju viza za državljane IR Irana, obični pasoši
Odluka o ukidanju viza za ulazak u R. Srbiju za državljane Republike Burundi, nosioce svih pasoša
Odluka o ukidanju viza za ulazak u R. Srbiju za državljane Azerbejdžana, nosioce običnih pasoša
Dopuna zakona o JMBG gradjana
Dopuma zakona o državljanstvu R. Srbije
Konkurs za sufinansiranje projekata - Srbija i dijaspora
ZEMLJOTRES U MEKSIKU, 19.09.2017.
NEOPHODNE INFORMACIJE U VEZI SA PRIRODNIM KATASTROFAMA, septembar 2017
O dijaspori i Srbima u regionu
Klubovi
Mediji
Dopunska nastava
SPC
Projekti za dijasporu
Vojni memorijali