| |     español | english  
Naslovna
Biografija

AMBASADOR GORAN MEŠIĆ

BIOGRAFIJA

LIČNI PODACI
IME: Goran Mešić
MESTO I DATUMROĐENJA: Beograd, 5. novembra 1952. godine
Status: Oženjen, dvoje dece.

STUDIJE I PROFESIJA:
Diplomirao srpski jezik i jugoslovenske književnosti na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 1978. Godine.
Karijerni diplomata, Diplomatska akademija SFR Jugoslavije, 1982. godine.

DIPLOMATSKA KARIJERA
2013 -           Izvanredni i opunomoćeni ambasador Republike Srbije u Meksiku

2012 – 2013 Ambasador, Direktor Direkcije za Severnu i Južnu Ameriku Ministarstva spoljnih poslova.

2009-2012 Zamenik direktora Direkcije za Severnu i Južnu Ameriku MSP.

2006-2009 Izvanredni i opunomoćeni ambasador Republike Srbije u Peruu, Ekvadoru i Boliviji.

2004-2006 Izvanredni i opunomoćeni ambasador Srbije i Crne Gore u Peruu, Ekvadoru i Boliviji

2002-2004 Šef Odseka za privilegije i imunitete Generalne direkcije za protokol.

2001-2002 Ministar savetnik, Direkcija za Latinsku Ameriku.

1999-2001 Ministar savetnik, Šef konzularnog odeljenja Ambasade SR Jugoslavije u Otavi, Kanada.

1997-1999 Konzul, Generalni konzular SR Jugoslavije u Torontu, Kanada.

1996-1997 Ministar savetnik, Direkcija za Latinsku Ameriku.

1991-1996 Savetnik, Direkcija za Latinsku Ameriku.

1985-1990 Drugi sekretar (od 1987. prvi sekretar) u Ambasadi SFR Jugoslavije u Nikaragvi (1988-1989 otpravnik poslova a.i.).

1984-1985 Treći sekretar, Direkcija za Latinsku Ameriku.

1982-1984 Ataše, Direkcija za Latinsku Ameriku.

1.februara 1981. godine ušao u diplomatsku službu.Ambasador
Biografija