| |     español | english  
Naslovna
Biografija

AMBASADOR GORAN MEŠIĆ

BIOGRAFIJA

LIČNI PODACI
IME: Goran Mešić
MESTO I DATUMROĐENJA: Beograd, 5. novembra 1952. godine
Status: Oženjen, dvoje dece.

STUDIJE I PROFESIJA:
Diplomirao srpski jezik i jugoslovenske književnosti na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 1978. Godine.
Karijerni diplomata, Diplomatska akademija SFR Jugoslavije, 1982. godine.

DIPLOMATSKA KARIJERA
2013 -           Izvanredni i opunomoćeni ambasador Republike Srbije u Meksiku
2012 – 2013 Ambasador, Direktor Direkcije za Severnu i Južnu Ameriku Ministarstva spoljnih poslova.
2009-2012 Zamenik direktora Direkcije za Severnu i Južnu Ameriku MSP.
2004-2009 Izvanredni i opunomoćeni ambasador Republike Srbije u Peruu, Ekvadoru i Boliviji.
2002-2004 Šef Odseka za privilegije i imunitete Generalne direkcije za protokol.
2001-2002 Ministar savetnik, Direkcija za Latinsku Ameriku.
1999-2001 Ministar savetnik, Šef konzularnog odeljenja Ambasade SR Jugoslavije u Otavi, Kanada.
1997-1999 Konzul, Generalni konzular SR Jugoslavije u Torontu, Kanada.
1996-1997 Ministar savetnik, Direkcija za Latinsku Ameriku.
1991-1996 Savetnik, Direkcija za Latinsku Ameriku.
1985-1990 Drugi sekretar (od 1987. prvi sekretar) u Ambasadi SFR Jugoslavije u Nikaragvi (1988-1989 otpravnik poslova a.i.).
1984-1985 Treći sekretar, Direkcija za Latinsku Ameriku.
1982-1984 Ataše, Direkcija za Latinsku Ameriku.
1.februara 1981. godine ušao u diplomatsku službu.Ambasador
Biografija