| |     español | english  
Naslovna
Biografija

Tatjana Conić

Rođena: 20. avgusta 1964. godine u Leskovcu

Stečeno obrazovanje:

Osnovnu i srednju školu završila u Leskovcu.

1989. - Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu

1994-1996.  - Stekla Veliku diplomu portugalskog jezika i kulture na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Lisabonu

1999. - Završila Diplomatsku akademiju Ministarstva spoljnih poslova SRJ

2012. - Magistrirala na Katedri portugalskih studija na Fakultetu društvenih i socijalnih nauka Novog univerziteta u                        Lisabonu - smer Portugalska kultura

Kretanje u službi:

1991-1998. - Pravna služba "Soko Štarka" - poslovi sudskog zastupanja (uz neplaćeno odsustvo radi studija 1994-1996)

1998-2000. - Ministarstvo spoljnih poslova SR Jugoslavije - Služba za personalne i pravne poslove - zvanje drugog sekretara

2000-2004. - Šef Konzularnog odeljenja Ambasade SR Jugoslavije u Bernu - Švajcarska u zvanju prvog sekrtara

2005-2006. - Savetnik u Direkciji za OEBS i SE - Odsek za SE, Sektor za multilateralnu saradnju Ministarstva spoljnih  poslova Srbije i Crne Gore

2006-2010. - Savetnik u Ambasadi R. Srbije u Lisabonu - Portugal (Otpravnik poslova a.i. od avgusta 2006. do jula 2007)

2010-2011. - Savetnik u Odeljenju za Evropu, Odsek za zemlje Beneluksa, Ministarstvo spoljnih poslova Srbije

2011-2013. - Šef Odseka za javnu diplomatiju (2011-2012. u zvanju prvog savetnika, a od 2012. u zvanju ministra savetnika)

2013-2014. - Prvi savetnik u Ambasadi R. Srbije u Meksiku (Otpravnik poslova a.i. od januara do avgusta 2013)

2014-2016. - Otpravnik poslova a.i. u Ambasadi R. Srbije u Buenos Airesu - Argentina u zvanju ministra savetnika

2016-2017. - Ministar savetnik u Ambasadi R. Srbije u Buenos Airesu - Argentina

2017. - Koordinator za praćenje unutrašnje i spoljne politike Italije, Svete Stolice, San Marina, Malte i Malteškog viteškog reda u Odeljenju za susedne zemlje, Ministarsvo spoljnih poslova Srbije

2017-2019. - Načelnik Odeljenja za Aziju, Australiju i Pacifik u Sektoru za bilateralnu saradnju Ministarstva spoljnih poslova Srbije (decembra 2018. unapređena u zvanje ambasadora)

2019-2020 - v.d. pomoćnika ministra za bilateralnu saradnju - šef Sektora za bilateralnu saradnju Ministarstva spoljnih poslova Srbije

Od sept. 2020 - Izvanredni i opunomoćeni ambasador Republike Srbije u Meksiku, nerezidentno Gvatemala, El Salvador, Kostarika, Nikaragva, Honduras i Panama.

Znanje jezika:

engleski, francuski, španski i portugalski na nivou sedmog semestra (C1)

Stručni radovi:

                        "Protokol 14 Konvencije Saveta Evrope o ljudskim pravima i osnovnim slobodama", 2005, savetnički rad, MSP

                       "Učešće princa Manuela u bitkama za Petrovaradin 1716. i Beograd 1717. godine", magistarski rad, na portugalskom jeziku, Novi univerzitet u Lisabonu, 2012.      

                       "Bilateralna saradnja između Republike Srbije i Narodne Republike Kine ", objavljeno u zborniku "Makao (NR Kina), Jugoistočna Evropa i Latinska Amerika: mogućnost trostrane saradnje", sa Prvog naučnog kongresa FIEALC (Svetsko udruženje latinoameričkih i karipskih studija), 2019.Ambasador
Biografija