| |     español | english  
Naslovna
Režim ulaska u R. Srbiju u uslovima Kovid-19

 
Kovid-19, korisne informacije


Држављанима Републике Србије који путују у иностранство препоручујемо да се претходно детаљно информишу да ли је и под којим условима намеравано путовање могуће реализовати, с обзиром да је велики број земаља увео ограничења у погледу уласка и боравка страних држављана због пандемије корона вируса, као и да се ти услови често мењају на дневној бази.

Режим уласка држављана Републике Србије у појединачне земље можете наћи овде. Напомињемо да, и поред редовног ажурирања листе, у међувремену може доћи до промена, те стога саветујемо да за информације о условима путовања у одређену земљу контактирате дипломатско-конзуларно представништво те земље у Београду (листу страних дипломатско-конзуларних представништава у Београду можете наћи овде).

Такође, можете да контактирате дипломатско-конзуларно представништво Републике Србије у земљи у коју путујете како бисте добили расположиве информације о условима уласка у дату земљу (листу дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије у иностранству можете наћи овде).

Држављанима Републике Србије и страним држављанима који имају одобрен привремени боравак или стално настањење у Републици Србији, а долазе из следећих држава са неповољном епидемиолошком ситуацијом:

  – Републике Хрватске
  – Црне Горе
  – Босне и Херцеговине

приликом пасошке контроле уручује се писано обавештење којим се упозоравају на обавезу јављања надлежној COVID амбуланти или територијално надлежном заводу за јавно здравље у року од 24 часа од часа преласка државне границе.

COVID амбуланти или заводу за јавно здравље пријављују се путем електронске пријаве на електронску адресу: www.e-zdravlje.gov.rs.

Обавеза јављања амбуланти или заводу за јавно здравље не односи се на:

акредитоване чланове особља страних дипломатско-конзуларних представништава и канцеларија међународних организација, као и чланове њихових породица који су носиоци посебних личних карата, односно идентификационих докумената издатих од стране Министарства спољних послова и Генералног секретаријата Владе,
лица из пограничног подручја који обављају пољопривредне радове и имају пољопривредно земљиште на територији Републике Србије, а који су дужни да приликом преласка државне границе ради обављања пољопривредних радова на том земљишту поседују доказ о власништву над пољопривредним земљиштем или изјаву власника пољопривредног земљишта да лице обавља пољопривредне радове на његовом земљишту,
лица који су становници пограничног подручја и који су запослени на територији Републике Србије, којима је послодавац из Републике Србије издао документ о радном ангажовању,
посаду и кабинско особље ваздухоплова чије је крајње одредиште Република Србија,
чланове посаде приликом обављања међународног превоза, ради преузимања или истовара робе или ради превоза лица у или кроз Републику Србију, када се ради о посадама:
теретних моторних возила приликом обављања међународног превоза у друмском саобраћају. Уколико се ради о транзитном саобраћају, исти се ограничава на период не дужи од 12 часова од момента уласка на територију Републике Србије;
теретних бродова који превозе робу у једну од домаћих лука. У случају транзитне пловидбе на међународном водном путу на територији Републике Србије, исти се ограничава на период не дужи од 90 часова за бродске саставе и 60 часова за самоходна пловила од момента уласка на територију Републике Србије у случају узводне пловидбе, односно на период не дужи од 72 часа за бродске саставе и 54 часа за самоходна пловила од момента уласка на територију Републике Србије у случају низводне пловидбе;
аутобуса у линијском и међународном превозу путника, како у транзиту тако и у случају када је крајња или полазна дестинација Република Србија;
железничких возила и возопратно особље;
хуманитарних конвоја уговорених дипломатским путем.


Улазак страних држављана у Републику Србију, ради заштите од уношења заразних болести, регулисан је на следећи начин:

страним држављанима који у Републику Србију долазе из:

  - Републике Северне Македоније
  - Републике Бугарске
  - Румуније
  - Републике Хрватске

дозвољен је улазак у Републику Србију ако поседују негативан PCR тест не старији од 48 часова, издат од стране референтне националне лабораторије земље из које долазе, односно улазе у Републику Србију.

Од наведених услова изузете су следеће категорије страних држављана који улазе у Републику Србију из горе наведене четири земље:

1) страни држављани у транзиту кроз Републику Србију. Транзит за стране држављане се ограничава на период не дужи од 12 часова од момента уласка на територију Републике Србије;

2) страни држављани који су били у транзиту не дужем од 12 часова кроз Северену Македонију, Републику Бугарску, Румунију и Републику Хрватску;

3) страни држављани који имају одобрен привремени боравак или стално настањење у Републици Србији;

4) посаде теретних моторних возила приликом обављања међународног превоза у друмском саобраћају. У случају међународног транзитног превоза терета у друмском саобраћају, исти се ограничава на период не дужи од 12 часова од момента уласка на територију Републике Србије;

5) посаде и кабинско особље ваздухоплова чије је крајње одредиште Република Србија и посади, особљу и путницима који су у транзиту преко међународних аеродрома Републике Србије;

6) акредитовани чланови особља страних дипломатско-конзуларних представништава и канцеларија међународних организација, као и чланови њихових породица који су носиоци посебних личних карата, односно идентификационих докумената издатих од стране Министарства спољних послова и Генералног секретаријата Владе;

7) деца до 12 година старости, ако родитељ, старатељ или лице из породичног домаћинства које је у пратњи детета поседује негативан PCR тест не старији од 48 сати;

8) страни држављани приликом обављања међународног превоза, ради преузимања или истовара робе, или ради превоза лица у или кроз Републици Србији, када се ради о посадама:

теретних моторних возила приликом обављања међународног превоза у друмском саобраћају. Уколико се ради о транзитном саобраћају, исти се ограничава на период не дужи од 12 часова од момента уласка на територију Републике Србије;
теретних бродова који превозе робу у једну од домаћих лука. У случају транзитне пловидбе на међународном водном путу на територији Републике Србије, исти се ограничава на период не дужи од 90 часова за бродске саставе и 60 часова за самоходна пловила од момента уласка на територију Републике Србије у случају узводне пловидбе, односно на период не дужи од 72 часа за бродске саставе и 54 часа за самоходна пловила од момента уласка на територију Републике Србије у случају низводне пловидбе;
аутобуса у линијском и међународном превозу путника, како у транзиту тако и у случају када је крајња или полазна дестинација Република Србија;
железничких возила и возопратно особље и
хуманитарних конвоја уговорених дипломатским путем.

9) држављани суседних држава из пограничног подручја који обављају пољопривредне радове и имају пољопривредно земљиште на територији Републике Србије, а који су дужни да приликом преласка државне границе ради обављања пољопривредних радова на том земљишту поседују доказ о власништву над пољопривредним земљиштем или изјаву власника пољопривредног земљишта да лице обавља пољопривредне радове на његовом земљишту, под условом реципроцитета.

10) држављани суседних држава који су становници пограничног подручја и који су запослени на територији Републике Србије, којима је послодавац из Републике Србије издао документ о радном ангажовању, под условом реципроцитета.

Страним држављанима који улазе на територију Републике Србије долазећи са неке друге дестинације (осим из горенаведених земаља - Северне Македоније, Бугарске, Румуније и Хрватске) дозвољен је улазак у Републике Србију без PCR теста.

Režim ulaska u R. Srbiju - promena Odluke Vlade RS
U skladu sa Odlukom Vlade  RS o prestanku važenja Odluke o zatvaranju svih graničnih prelaza za ulazak u Republiku Srbiju, odnosno mogućnosti ulaska svih stranih državljana u R. Srbiju bez dozvola, stvoreni su uslovi za prijem zahteva za vize stranih državljana u svim DKP R. Srbije, uz primenu preventivnih mera u cilju sprečavanja širenja bolesti COVID-19 (nošenje maski i rukavica, držanje odstojanja, zakazivanje termina poseta i dr.)

COVID-19 - VAZNO OBAVESTENJE PRILIKOM POVRATKA U R. SRBIJU IZ CENTRALNE AMERIKE
Obaveštavamo građane R. Srbije koji se nalaze u Meksiku, Panami, Kostariki, Hondurasu, Nikaragvi, Gvatemali i Salvadoru, a koji planiraju povratak u R. Srbiju, da se obavezno jave ovoj ambasadi. Cilj ovoga je prevazilaženje eventualnih problema koji bi mogli nastati prilikom tranzita do krajnje destinacije (otkazivanje letova, nemogućnost ukrcavanja na avion, izdavanje potvrda, popunjavanje formulara i sl.). Takođe je vrlo bitno da se putnici stave na spisak kako bi kasnije dobili odobrenje za ulazak u RS.

Potrebno je dostaviti sledeće na mejl ambasade ( embajadaserbia@alestra.net.mx ):

1) Ime i Prezime

2) Godina života

3) Pol

4) JMBG

5) Broj putne isprave

6) Kontakt telefon

7) Zemlja i svrha boravka u inostranstvu

8) Prebivalište u R. Srbiji (grad, adresa)

Za više informacija tel: 55 20 05 24; 55 20 25 23 i 55 20 50 91

Poseban režim rada Konzularnog odeljenja Ambasade usled epidemije korona virusa
Shodno Odluci Vlade R. Srbije o proglašenju bolesti COVID-19 i uvođenja vanrednog stanja na teritoriji R. Srbije, obaveštavamo da, počevši od 16. marta 2020. g, Ambasada R. Srbije u Meksiku neće vršiti prijem zahteva za vize za strance koji nameravaju da ulaze na teritoriju R. Srbije (van odredbi navedenih u Odluci Vlade RS o izmenama Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću).Strankama koje su u prethodnom periodu podnele zahtev za vizu (ili se nalaze u proceduri provere), moguće je izdati vizu tek nakon prestanka aktuelne situacije sa COVID-19.

Ambasada R.Srbije u Gradu Meksiku se zahvaljuje na razumevanju.

Korona virus - Odluka Vlade R.Srbije

Obaveštavamo da je Vlada R.Srbije, na sednici održanoj 15. marta o.g, donela odluku o izmenama Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću, kojom se tačka 4. Odluke menja i glasi:

Radi zaštite od unošenja zaraznih bolesti na teritoriji R.Srbije, stranim državljanima nadležni organi će privremeno zabraniti ulazak u R.Srbiju.

Pomenuta zabrana se ne odnosi na:

- posade (vozač i suvozač) teretnih motornih vozila (kamioni, šleperi) prilikom obavljanja međunarodnog prevoza tereta u drumskom saobraćaju. Međunarodni tranzit teretnih vozila ograničava se na period ne duži od 12 časova od momenta ulaska na teritoriju R.Srbije;

- posade teretnih brodova koji prevoze robu u jednu od domaćih luka. U slučaju tranzitne plovidbe na međunarodnom vodnom putu na teritoriji R.Srbije, isti se ograničava na period ne duži od 90 časova za brodske sastave i 60 časova za samohodne plovidbe od momenta ulaska na teritoriju R.Srbije u slučaju uzvodne plovidbe, odnosno na period ne duži od 72 časa za brodske sastave i 54 časa za samohodne plovidbe od momenta ulaska na teritoriju R.Srbije u slučaju nizvodne plovidbe;

- vozopratno osoblje železničkih vozila koja ulaze u zonu graničnih stranica utvrđenih međudržavnim sporazumima;

- posade i kabinsko osoblje vazduhoplova čije je krajnje odredište R.Srbija ili su u tranzitu preko međunarodnih aerodroma R.Srbije;

- lica koja su dobila saglasnost za ulazak u R.Srbiju od Radnog tela Vlade koji čine predstavnici Ministarstva zdravlja, Ministarstva spoljnih poslova, MInistarstva unutrašnjih poslova i MInistarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;

- humanitarne konvoje pod obaveznom pratnjom ugovorene diplomatskim putem;

- akreditovane članove osoblja stranih diplomatsko-konzularnih predstavništva i kancelarija međunarodnih organizacija, kao i članova njihovih porodica koji su nosioci posebnih ličnih karata, odnosno identifikacionih dokumenata, izdatih od strane Ministarstva spoljnih poslova i Generalnog sekretarijata Vlade R.Srbije;

- strane državljane koji imaju odobren boravk ili stalno nastanjenje u R.Srbiji.

VAŽNE NAPOMENE:

Preporučuje se državljanima R.Srbije koji borave u inostranstvu da sva putovanja u R.Srbiju koja nisu neophodna odlože do daljeg, naročito ukoliko planiraju dolazak iz zemalja, odnosno područja sa intenzivnom transmisijom bolesti COVID-19.

Državljani R.Srbije koji dolaze iz država, odnosno područja sa intenzivnom transmisijom bolesti COVID-19, tj žarišta epidemije, i to iz: Švajcarske Konfederacije, Republike Italije, Islamske Republike Iran, Rumunije, Kraljevine Španije, SR Nemačke, Francuske Republike, Republike Austrije, Republike Slovenije i Republike Grčke, se upućuju u izolaciju u trajanju od 28 dana.

Državljani R.Srbije koji dolaze iz drugih država, odrediće se mera stavljanja pod zdravstveni nadzor u trajanju od 14 dana (izolacija u kućnim uslovima).

Pri uslaku u R.Srbiju, građanima će biti uručeno obavezujuće rešenje. Primena navednih mera će se striktno kontrolisati, a svako nepridržavanje istih će biti najstrožije sankcionisano propisanom kaznom.

Za državljane R.Srbije koj se obrate Ambasadi R.Srbije u Gradu Meksiku sa potrebom neodložnog dolaska u R.Srbiju, uprkos navedenoj preporuci Vlade, Ambasada će sačiniti evidenciju sa podacima o licima, kao i adresom planiranog boravka u R.Srbiji koju će dostaviti Ministarstvu spoljnih poslova.

Informacije o zemljama koje su visoko rizične, kao i informacije o promenama režima ulaska u R.Srbiju mogu se preuzeti na internet prezentaciji Vlade R.Srbije - www.srbija.gov.rs, u rubirici Vesti.

Informacije o promeni režima rada graničnih prelaza se mogu preuzeti na internet prezentaciji Ministarstva unutrašnjih poslova R.Srbije - www.mup.gov.rs.

Informacije o merama protiv širenja Korone virusa mogu se pruzeti na posebnoj internet stranici MInistarstva zdravlja R.Srbije - https://covid19.rs/

Korona Virus: Preporuka državljanima Srbije u Inostranstvu

 


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Одлуке о суфинансирању пројеката који доприносе очувању и јачању веза матичне државе и дијаспоре као и матичне државе и Срба у региону
Гласање у иностранству
Пријављивање за гласање у иностранству до 12. марта
РЕФЕРЕНДУМ: ГЛАСАЊЕ У ИНОСТРАНСТВУ
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА БИРАЧЕ КОЈИ ИМАЈУ БОРАВИШТЕ У ИНОСТРАНСТВУ О ОСТВАРИВАЊУ БИРАЧКОГ ПРАВА НА РЕПУБЛИЧКОМ РЕФЕРЕНДУМУ
Одлуке о додели националних признања за изузетан допринос, резултате и заслуге у области остваривања сарадње и јачање веза матичне државе и дијаспоре, као и матичне државе и Срба у региону
Кампања заштите имовинских права Срба у Федерацији БиХ
eKonzulat: mogućnost on line podnošenja zahteva za vize D
Režim ulaska u R. Srbiju u uslovima Kovid-19
Konzularne vesti
Dopuna zakona o JMBG gradjana
Dopuma zakona o državljanstvu R. Srbije
Konzularna nadležnost
Putne isprave
URAĐENE biometrijske putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari